v. 2020.10

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För kunna leverera Tjänsten, fullgöra detta Avtal och Boksnoks skyldigheter enligt lag, lagrar Boksnok vissa uppgifter om dig, såsom namn och e-post ("Personuppgifter"). Boksnok är personuppgiftsansvarig i förhållande till dig och våra kontaktuppgifter hittar du längst ned i detta Avtal.

Boksnok har stor respekt för din integritet och behandlar alltid Personuppgifter i enlighet med de krav som ställs i GDPR (och/eller från tid till annan gällande lagstiftning).

Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar till Boksnok är korrekta, fullständiga och hålls uppdaterade. Lösenordet skall hållas hemligt, och vid misstanke om att de kommit i fel händer ska det bytas skyndsamt.

Boksnok kan komma att använda Personuppgifter för att kommunicera erbjudanden, nyheter och information om Boksnok som du efterfrågat eller som Boksnok tror kan vara av intresse för dig. Du har dock alltid rätt att frånsäga sig sådana utskick. Personuppgifter säljs aldrig vidare till tredje part.

Du har rätt att begära information om vilka Personuppgifter som Boksnok registrerat och behandlat om dig. På begäran av den registrerade ska Boksnok radera Personuppgifter om du inte längre har ett abonnemang. Oavsett om du begär det ska Boksnok efter viss tid löpande gallra personuppgifter när de inte längre behövs för fullgörandet av Tjänsten eller detta Avtal eller annars är nödvändiga för att fullgöra Boksnoks skyldigheter enligt lag.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka Personuppgifter om dig som Boksnok behandlar. Du har också rätt att begära rättelse av Personuppgifter som är felaktiga.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till Boksnoks behandling av dina Personuppgifter i enlighet med ovanstående.

KONTAKTA BOKSNOK

För supportärenden rörande appen eller webbsidan hänvisas till den information och de kontaktvägar som finns på webbsidan boksnok.se. För övriga ärenden, inklusive frågor som rör behandlingen av Personuppgifter, nås Boksnok via följande kontaktuppgifter:

Boksnok Förlag AB
e-post: info@boksnok.se